การติดตั้งเครื่องกรองน้ำ แบบใต้ซิ้งค์

การติดตั้งเครื่องกรองน้ำ แบบใต้ซิ้งค์

116_setup1

1. เครื่องกรองน้ำเหมาะกับการติดตั้งแบบ ใต้ซิ้งค์

  • เครื่องกรองน้ำดื่ม PURE 587
  • เครื่องกรองน้ำดื่ม PURE 581
  • เครื่องกรองน้ำดื่ม PURE 582
  • เครื่องกรองน้ำดื่ม PURE 584
  • เครื่องกรองน้ำดื่ม PURE 585

ผลิตภัณฑ์ใหม่ PUREเครื่องกรองน้ำดื่ม PURE DM 01 UV สะอาดยิ่งขึ้นด้วยระบบ UF ด้วยความละเอียดในการกรอง 0.01 Micron