การติดตั้งเครื่องกรองน้ำ หัวก๊อกแบบยูเทิร์น

การติดตั้งเครื่องกรองน้ำ หัวก๊อกแบบยูเทิร์น

116_setup2

1. เครื่องกรองน้ำเหมาะกับแบบ หัวก๊อกแบบยูเทิร์น

  • เครื่องกรองน้ำดื่ม PURE KT 001
  • เครื่องกรองน้ำดื่ม PURE KT 001 UV
  • เครื่องกรองน้ำดื่ม PURE KT 002
  • เครื่องกรองน้ำดื่ม PURE KT 002 UV
  • เครื่องกรองน้ำดื่ม PURE DM 01
  • เครื่องกรองน้ำดื่ม PURE DM 01 UV
  • เครื่องกรองน้ำดื่ม PURE DM 02
  • เครื่องกรองน้ำดื่ม PURE DM 02 UV

ผลิตภัณฑ์ใหม่ PUREเครื่องกรองน้ำดื่ม PURE DM 01 UV สะอาดยิ่งขึ้นด้วยระบบ UF ด้วยความละเอียดในการกรอง 0.01 Micron