การติดตั้งเครื่องกรองน้ำ แบบบนซิ้งค์

การติดตั้งเครื่องกรองน้ำ แบบบนซิ้งค์

116_setup3

1. เครื่องกรองน้ำเหมาะกับการติดตั้งแบบ บนซิงค์

  • เครื่องกรองน้ำดื่ม PURE SC2
  • เครื่องกรองน้ำดื่ม PURE 574
  • เครื่องกรองน้ำดื่ม PURE CT 01
  • เครื่องกรองน้ำดื่ม PURE CT 01 UV

ผลิตภัณฑ์ใหม่ PUREเครื่องกรองน้ำดื่ม PURE DM 01 UV สะอาดยิ่งขึ้นด้วยระบบ UF ด้วยความละเอียดในการกรอง 0.01 Micron